چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )