یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/درباره جزیره خارگ/موقعیت جغرافایی و آب هوایی

جزیره خارگ در یک نگاه

جزیره خارگ در موقعیت 14 ،29 شمالی و 19 ،50 شرقی واقع است.فاصله آن تا بوشهر 54 کیلومتر و فاصله آن تا گناوه 37 کیلومتر میباشد . این جزیره در زمان های  مختلف به نام های "آراکیا" ، "ایکارا" ، " ایکاریا" خوانده شده است. بیشترین طول جزیره محوری است حدود 7900متر که ضلع شمال غربی خارگ را به نقطه میانی جنوب خارگ وصل مینماید .بیشترین عرض خارگ محوری در بخش شمالیست به مسافت 5300 متر ، مساحت آن 22 کیلومتر مربع است. این جزیره تا حدودی مثلثی شکل است و بعضی آن را به بادبان کشتی تشبیه کرده اند. دارای کوهها و ارتفاعاتی است. زمین آن در کرانه های شمالی و شرقی ، ماسه ای ودارای شیب ملایم است ؛ ولی در 2طرف دیگر کرانه ها مرتفع است و بریدگی هایی با شیب تند دارد . عمق آب در اطراف کرانه متغیر است و نفتکش های بزرگ اقیانوس پیما در کرانهً اسکلهً آن پهلو می گیرند. آب وهوای جزیره ، مانند نواحی جنوب ایران ، گرمسیری است؛ ولی به دلیل موقعیت آن در مقابل باد و نیز وجود ارتفاعات، هوای آن قدری از نواحی جنوب ایران ملایمتر است. بادهای آن شمالی است.

امروزه، جزیرهً خارک از پایانه های عمدهً بارگیری نفت خام ایران است. جزیرهً خارک تسهیلات بارگیری نفتی گسترده و چندین بندرگاه کوچک به شرح زیر دارد:

-          بندر مرواربد؛ بندرگاهی در شمال جزیره که در حدود 1 کیلومتری غرب منتهاالیه شمال شرقی آن واقع است وموج شکن دارد؛

-     بندرگاه کوچک نیروی دریایی ؛ بندرگاهی که در حدود 2 کیلومتری جنوب جنوب غربی منتهاالیه شمال شرقی است و از جنوب وشرق با موج شکن محافظت می شود ؛

-     دو بندرگاه کوچک شرکت نفت؛ یکی، درحدود 5/1 کیلومتری جنوب بندرگاه نیروی دریایی و در شمال معبری واقع است که اسکلهً پایانه اصلی را به ساحل وصل میکند و دیگری در انتهای جنوب شرقی جزیره قرار دارد و از جنوب و شرق با موج شکن محافظت میشود و عمق آن در بندرگاه 6/4 تا 5/5 متراست.

پایانه آذرپاد ( SEA ISLAND ) در غرب جزیره در حدود 5/1 کیلومتری نزدیک ساحل واقع و طول سازهً آن حدود 1100 متر است.

 

 

 

مشخصات اسکله های پایانه جزیره دریایی

 

 

شماره اسکله

عمق اسکله(متر)

قابلیت پهلوگیری شناورها بر حسب ظرفیت ناخالص

11

32

500000

15

4/27

500000

12

5/29

300000

14

9/25

300000

 

پایانه بارگیری داریوش در حدود 5/1 کیلومتری نزدیک ساحل در شرق جنوب شرقی منتهاالیه جنوب شرقی جزیره واقع است.

اسکله پایانه بارگیری گاز مایع و سولفور متعلق به شرکت مواد شیمیایی خارک در منتهاالیه جنوب شرقی جزیره خارک واقع است .این اسکله، شامل اسکله مهاراصلی و 8 اسکله مهار کوچک است . اسکله مهار اصلی در حدود 6 کیلومتری غرب شمال غربی با پایه و معبر به ساحل مرتبط است. طول سراسری اسکله حدود 360 متر و عمق آن 8/12 متر است.

اسکله اصلی بارگیری نفت خام جزیره خارک  در حدود 2 کیلومتری شمال شرقی منتهاالیه جنوب شرقی جزیره واقع و به شکل T  است.

عرض آن 37 متر و طول سراسری آن 840/1 متر است و دارای پایه ها و روسازه فلزی و عرشه چوبی است. ارتفاع عرشه از سطح متوسط دریا 7/6 متر است.

 

 

 

 

 

مشخصات اسکله های جزیره خارک

 

شماره اسکله

عمق اسکله(متر)

قابلیت پهلوگیری شناورها برحسب ظرفیت ناخالص

5،3،1

3/21

250000

7

3/18

175000

9

4/17

140000

6

4/20

120000