یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

پست الکترونیک:
Khargport@Bpmo.ir

شماره تماس های مستقیم :
مرکز کنترل ترافیک و تجسس و نجات : 

987733822680+

تلفن/فاکس :

987733822469+

دیگر شماره های تماس :

987733825123+

آدرس پستی:
ایران - بوشهر - جزیره خارگ - اداره بندر ودریانوردی خارگ صندوق پستی شماره:  7546113115