یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
رسانه جدید

ایرج صفری رئیس اداره

  • : اداره بندر و دریانوردی خارگ
  • : 07733825125
  • : 07722822469
  • :
غریبی

غلامحسین غریبی معاون اداری مالی

  • : 07733825121
  • : 07733822469
جاذبی

عبدالرضا جاذبی معاون امور دریایی بندری

  • : اداره بندر و دریانوردی خارگ
  • : 07733825122
  • : 07733822469
  • :