سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بهرام نکیسا

بهمن نکیسا رئیس اداره

  • : اداره بندر و دریانوردی خارگ
  • : 07722825125
  • : 07722822469
  • :
ماشالله نادری

ماشالله نادری معاون اداری مالی

  • : 07722825123
  • : 07722822469
  • :
عبدالرضا جاذبی

عبدالرضا جاذبی معاون امور دریایی بندری

  • : اداره بندر و دریانوردی خارگ
  • : 07722825121
  • :