یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

اخبار

دوره آموزشی آشنایی با کنوانسیون سولاس در اداره بندر ودریانرودی خارگ برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با کنوانسیون سولاس در اداره بندر ودریانرودی خارگ برگزار شد
در راستای آشنایی کارکنان اداره بندر و دریانوردی خارگ با الزامات ملی و بین المللی، دوره آموزشی آشنایی با کنوانسیون SOLAS آذر ماه سال جاری در اداره بندر ودریانوردی خارگبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بندر و دریانوردی خارگ، شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با مفاهیم و موضوعاتی مانند چگونگی تصویب کنوانسیون سولاس و لازم الاجرا بودن مفاد آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی(IMO)،الزامات کنوانسیونی درخصوص منابع تغذیه و رصد 24 ساعته تجهیزات مخابراتی،مناطق چهارگانه دریایی و تجهیزات مخابراتی مورد نیاز در این مناطق،چگونگی سوار و پیاده شدن راهنما به کشتی و ... آشنا شدند.
بر اساس این گزارش،این دوره آموزشی با محوریت فصل چهارم کنوانسیون SOLAS ناظر بر الزامات و قوانین مخابرات دریایی و پاسخگویی به ابهامات و پرسش های موجود در این کنوانسیون از سوی کارشناسان واحد دریایی برگزار شد
این دوره به مدرسی محمود حکانی کارشناس کنترل و بازرسی اداره بندر ودریانرودی خارگ برگزار شد .
۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۲۰:۲۳
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۴۸۴