یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

اخبار

برگزاری دوره آشنایی با کنوانسیون SAR

برگزاری دوره آشنایی با کنوانسیون SAR
به منظور آشنایی کارکنان شناورهای تجسس و نجات یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با مقررات و آیین نامه های کنوانسیون SAR که مصوب سازمان جهانی دریانوردی است به مدت 16 ساعت در اداره بندر و ودریانوردی خارگ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بندر و دریانوردی خارگ، به منظور آشنایی کارکنان شناورهای تجسس و نجات یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با مقررات و آیین نامه های کنوانسیون SAR که مصوب سازمان جهانی دریانوردی است به مدت 16 ساعت برگزار گردید.

این دوره با حضور کارکنان اداره بندر و دریانوردی خارگ به مدرسی محمود حکانی  برگزار شد.

شایان ذکر است که SAR مخفف واژه های Search And Resqcue به معنی تجسس و نجات است.

۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۲۰:۳۲
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۵۰۵