یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

CREW BOAT

 

CREW BOAT  : کشتی ( قایق ) نفر بر : شناوری که پرسنل سکوهای دریائی ، کشتی ها و ... را جابجا می نماید . از این نوع شناور به منظور توزیع  مواد مورد نیاز کشتی ها نظیر مواد غذائی ، قطعات کوچک دستگاهها و ... نیز استفاده می شود .