یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )