جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )