چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )