یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

Classification society

 

Classification society  : مؤسسه رده بندی  : در صنعت کشتیرانی به سازمانهای غیر دولتی و مؤسساتی  اطلاق می شود که  پس از بازرسی کامل از شناورها و تأسیسان فرا ساحلی  ، در صورت انطباق با استانداردهای بین المللی ،  اقدام به صدور گواهینامه هایی نظیر گواهینامه ایمنی تجهیزات ، ایمنی رادیوئی ، ایمنی ساخت ، گواهینامه مدیریت ایمنی ، گواهینامه انطباق ،  گواهینامه مقابله با آلودگی نفتی ، گواهینامه تناژ ، خط شاهین و ... می نماید . هر کشتی برای فعالیت کشتیرانی خود ملزم به اخذ این گواهینامه ها می باشد .

 

معتبر ترین مؤسسه های رده بندی دنیا به شرح ذیل می باشند

 

 

 

 

BV  یا  BUREAU VERITAS   مؤسسه رده بندی کشور فرانسه

 A

DNV  یا  DET NORSKE VERITAS  مؤسسه رده بندی کشور نروژ

 

ABS  یا  AMERICAN BUREAU OF SHIPPING مؤسسه رده بندی کشور آمریکا

 

LR یا  Lloyd's Register مؤسسه رده بندی انگلستان

 

NKK یا NIPPON KAIJI KYOKAI  مؤسسه رده بندی ژاپن

 

GL یا  GERMANISCHER LLOYD مؤسسه رده بندی آلمان

 

RINA یا  REGISTRO ITALIANO مؤسسه رده بندی ایتالیا