یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

SPM یا SBM

 SPM   یا SBM   ( Single Point Mooring  یا Single Buoy Mooring  ) :

 بویه ای مخصوص که در آبهای عمیق برای سوخت رسانی و ... به نفتکش ها مورد استفاده قرار می گیرد. وسیله ای برای مهار نفتکش نیز میباشد.