یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

خدمات بندری

 

واحد خدمات بندری خارگ

در اسکله بندر مروارید متعلق به اداره بندر و دریانوردی خارک امکان پهلو گیری شناورهایی با ظرفیت 1000 تن و آبخور 3 متر جهت تخلیه یا بارگیری وجود دارد بیشتر کالاهای وارد به بندر مروارید از مبادی داخلی (گناوه و بوشهر) صورت می گیرد و مایحتاج عمومی مردم از این بندر وارد یا خارج می شود .جهت نگهداری بخشی از کالاهای وارده از کشورهای حوضه خلیج فارس یک باب انبار مسقف در بندر مذکور وجود دارد که با هماهنگی گمرک کالاهای وارده به آن انبار منتقل و نگهداری می گردد.