یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

واحد خدمات دریائی خارگ

واحد خدمات دریائی خارگ  به صورت شبانه روزی به شناورهای وارده به خارگ و نمایندگی های کشتیرانی خدمات ارائه می نماید کلیه شرکت های کشتیرانی قبل از ورود شناور مراتب را کتبا به واحد خدمات دریائی بندر اعلام می نمایند . پس از استعلام از واحد امور مالی مبنی بر عدم بدهی شرکت مذکور و ارائه پیش پرداخت مقدمات پاس کشتی فراهم می گردد .

اهم وظایف خدمات دریائی

- حضور فیزیکی بر روی شناورهای وارده و بررسی و اخذ مدارک لازم بر اساس الزامات کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریائی ( FAL )

- صدور پراونه حرکت شناورها پس از طی کردن مراحل قانونی و اداری

- ثبت اطلاعات شناورهای وارده به کامپیوتر , صدور فرم F جهت ارائه به واحد امور مالی به منظور  صدور فوری صورتحساب

- بررسی و تایید فعالیت سالیانه شرکت های کشتیرانی بر اساس کشتی های وارده  تحت نمایندگی

 - هماهنگی جهت اعزام قایق جمع آوری زباله کشتی ها و صدور رسید مربوطه