یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مقابله با آلودگی نفتی

مرکز مقابله با آلودگی محیط زیست دریائی خارگ این مرکز با در نظر گرفتن الزامات کنوانسیون بین المللی MARPOL اقدامات لازم جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه آلودگی نقتی از جانب شناورها بعمل می آورد بازرسی مستمر از شناورها و بررسی مستندات موجود بر روی شناورها از جمله موارد کنترلی این واحد میباشد . در صورت بروز آلودگی و یا دریافت گزارش مبنی بر مشاهده اثار آلودگی مراتب سریعا به مراجع ذیربط اعلام میگردد و بلافاصله اقدامات عملی جهت مهار آلودگی و جمع آوری آن صورت میپذیرد .