یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مرکز فرعی تجسس و نجات دریائی خارگ

مرکز فرعی تجسس و نجات دریائی  خارگ به استناد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تجسس و نجات دریائی (SAR) ملزم به ارائه خدمات شبانه روزی به شناور های مضطر می باشد دراین راستا سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به خریداری تعدادی شناور پیشرفته جهت امر تجسس و نجات دریائی نموده و یکی از این واحد ها به نام ناجی 8 در اختیار بندر خارگ می باشد . هر گونه حادثه دریائی که توسط شناورهای حادثه دیده و یا سایر منابع خبری به اطلاع مرکز کنترل ترافیک دریائی خارگ رسانده میشود بلافاصله هماهنگی های لازم جهت اعزام ناجی 8 به محل حادثه بعمل می آید در برخی شرایط اضطراری با در نظر گرفتن محدویت زمان و فاصله مکانی ، از شناورهای مستقر در منطقه خصوصا واحد های تحت مالکیت و یا اجاره شرکت نفت فلات قاره خارگ و شرکت پایانه های نفتی خارگ استفاده میگردد .