یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

پرسش های متداول

مزایای کشور جمهوری اسلامی ایران در بخش ترانزیت چیست؟
برای انعقاد موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها چه مراحلی انجام می شود؟

مزایای کشور جمهوری اسلامی ایران در بخش ترانزیت چیست؟
جمهوری اسلامی ایران ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. به طور کلی مزایای ترانزیت از قلمرو کشورمان عبارتند از:
1-      قرارگرفتن درمسیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب
2-      برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان وآسیای میانه ازطریق محور ترانزیتی شرق کشور "چابهار - میلک"
3-      قرارگرفتن درمرکزیت جغرافیائی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو
4-      تخفیفات وتسهیلات گسترده جهت ترانزیت ازطریق ایران ازجمله برخی معافیت ها و تخفیفات درزمینه هزینه های بندری وانبارداری
5-      حمایتهای دولتی و ارزانی خدمات ارائه شده و کوتاهی مسیر
6-      وجود ظرفیت ها و پتانسیلهای فراوان در بخشهای مختلف حمل ونقلی کشور

 

برای انعقاد موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها چه مراحلی انجام می شود؟
برای انعقاد موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی ابتدا مجوز امضای موافقتنامه با هر کشور باید از هیات وزیران اخذ شود. سپس متن پیشنهادی  موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک (در اجلاسهای مشترک بین دو کشور یا از طریق وزارت امور خارجه) به کشور  مقابل ارائه می شود و پس از اعمال نظر طرفین بر روی متن و نهایی شدن آن، این سند توسط مقامات دریایی (یا توسط سفرا) دو کشور امضای مقدماتی (پاراف) می شود. در ایران این متن باید توسط مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری تایید (تطبیق) شود.در مرحله بعدی متن پاراف شده توسط وزیران ذیربط دو کشور در جریان برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور امضاء می شود. سند امضاء شده پس از تایید توسط هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به وسیله رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ می شود.